Teachtaireacht an Phríomhoide

Fáilte romhaibh go Gaelscoil Ros Eo.

bród agus sceitimíní an domhain orm chun a scríobh chugaibh mar Phríomhoide nuacheaptha Gaelscoil Ros Eo. Tosóidh mé i mo ról mar Phríomhoide i mí Lúnasa 2024.

Is scoil bhríomhar chairdiúil í Gaelscoil Ros Eo ina bhfuil oideachas den chéad scoth ar fáil. Tá foireann fhuinniúil, thiomáinte againn sa scoil. Cuireann siad oideachas iomlánaíoch ar fáil do na páistí go léir. Oibrímid le chéile, idir foireann agus tuismitheoirí chun ár míle dícheall a dhéanamh freastal ar gach páiste sa scoil.

Tá páirt lárnach ag Coiste na dTuismitheoirí sa scoil agus tugann siad cúnamh dúinn. Bíonn siad ag bailiú airgid ar son na scoile agus ag eagrú ócáidí go minic chun cur chun cinn leis an scoil.

Tá Bord Bainistíochta cumasach againn sa scoil a chinntíonn go bhfuil áit slán agus sábháilte againn chun foghlaim agus a thacaíonn leis an bhfoireann scoile chun an foghlaim a chur chun cinn.

Creideann an scoil go mór in oideachas iomlánaíoch na bpáistí agus de bharr sin cuirtear béim ar an spórt, ceol, Coiste Glas, Coiste Gníomhach agus cúrsaí teicneolaíocht faisnéise.

Fáilte go dtí an suíomh agus tá súil agam go mbaineann tú taitneamh as.

Welcome to Gaelscoil Ros Eo.

I am very proud and excited to be writing to you as the newly appointed principal of Gaelscoil Ros Eo. I will start in the role in August 2024.

Gaelscoil Ros Eo is a lively and friendly school where we provide an excellent education for our students. We have an energetic, driven staff that support the holistic development of our students. We work together, parents and teachers to give the best possible support to every student in the school.

The Parents’ Committee plays a central role in the school. They organise events throughout the year to raise much needed funds for the school.

We have a capable Board of Management team that ensures we have a safe school environment and supports our staff in advancing the learning of our students.

We believe in the holistic education of our students and there is a large emphasis on sport, music, Green Committee, Active Committee and IT within the school.

Welcome to the site and I hope you enjoy it.

Conall Mac Mhadóg

Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil
Gaelscoil Ros Eo,
CLG Naomh Maur
Ros Eo
Contae Átha Cliath
K56 C867
Éire

+353 1 894 9767

Green School
Suíomh
© 2024 Gaelscoil Ros Eo