Ráiteas Físe na Scoile

Ráiteas Físe na Scoile

Is Gaelscoil (bunscoil) Caitliceach í Gaelscoil Ros Eo. Cuirimid fáilte roimh gach duine.

Tá an Ghaeilge mar chéad teanga na scoile. Cuirimid aon chumarsáid do thuismitheoirí ar fáil trí Ghaeilge agus Béarla.

Tá sé mar mhisiún againn timpeallacht spreagúil, cineálta, sona agus sábháilte a chur ar fáil do na daltaí, mar spás inar féidir leo a riachtanais a aimsiú agus a fhorbairt ann.

Beidh ról lárnach agus daonlathach, ó bhainistiú go rannpháirtíocht laethúil, ag tuismitheoirí na scoile.

Déanfaidh Gaelscoil Ros Eo iarracht ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil do fhoireann na scoile.

Comhlíonfaidh gach ball den fhoireann a ndualgaisí go gairmiúil.

Tá sé mar mhisiún againn riachtanaisí spioradálta na bpáistí a chur chun chinn agus ullmhóidh an scoil na páistí le haghaidh na sacraimintí do athmhuintearas (faoistín), Eocairist (Céad Chomaoineach) agus Cóineartú.

Tá sé mar mhisiún againn ceangail a chruthú leis an mórphobal agus úsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile.

______________________________________________________________________________________________________________________

School Mission Statement

Gaelscoil Ros Eo is a Catholic Gaelscoil (primary school). Everyone is welcomed as an equal to the school.

Gaeilge is the primary language of the school. Communication with parents will be made available through Gaeilge and English.

It is our mission to provide a motivating, kind, happy and safe environment for our students, as a space in which they can discover and develop their needs.

Parents will have a central and democratic role, from management to daily participation, in the life of the school.

Gaelscoil Ros Eo will strive to provide a healthy and safe work environment for its staff.

All members of staff will fulfil their duties professionally.

It is our mission to develop the spiritual needs of the children and the school will prepare children for the sacraments of Reconciliation (Confession), Eucharist (Holy Communion) and Confirmation.

It is our mission to forge links with the wider community and promote the use of an Gaeilge in the town.

Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil
Gaelscoil Ros Eo,
CLG Naomh Maur
Ros Eo
Contae Átha Cliath
K56 C867
Éire

+353 1 894 9767

Green School
Suíomh
© 2024 Gaelscoil Ros Eo