+353 1 894 9767

Clárú Suime - Registration of Interest

Sonraí Pearsanta / Applicant details
Bliain / Year
 
Rang / Class
 
Ainm / First name
 
 
Sloinne / Surname
 
 
Dáta Breithe / DOB
 
 
Gnéas / Gender
 
Seanscoil / Previous school
(inc Playschool / Naíonra)
 
Seoladh Scoil / School Address
 
Anim an Príomhoide / Principal's Name
 
Uimhir Fóin / Phone Number
 
Cúis leis an athrú scoile / Reason for transfer
 
Sonraí Tuismitheoirí - Caomhnóirí / Parent - Guardian details
 
Seoladh Buan / Address
 
 
Fón Póca / Mobile no.
 
 
Baile / Home no.
 
 
 
Aon eolas breise / Any other Information
Sonraí, más ann dóibh de rud ar bith a mbaineann le sláinte do pháiste ar choir don scoil a bheith ar an eolas faoi.
Please detail anything that we should know about your child's health (e.g. special diets / ailments / allergies / medication).
 

Tá sé dhuaglas ag tuismitheoirí údaras na scoile a chur ar an eolas, i scribhinn maidir le mí-chumas faoi leith nó riachtanas speisialta oideachais ag a bpáiste gur gá don scoil freastal a dhéanamh orthu.

It is the responsibility of parents/guardians to inform the school management in writing if their child has a disability or other specific educational need for which the school has to cater.
 

Cead / Permission
Tá cead ag an scoil mo sheoladh ríomhphoist a thabairt do Choiste na dTuismitheoirí chun eolas chur chugam idir bailuíchain agus imeachtaí.

The school has permission to provide my email address to the Committee of the Parents' Association so that I may receive information from them about school fund-raising or events.
 
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil
Gaelscoil Ros Eo,
CLG Naomh Maur
Ros Eo
Contae Átha Cliath
K56 C867
Éire

+353 1 894 9767

Green School
Suíomh
© 2020 Gaelscoil Ros Eo